Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu

Realizacja kampanii „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu” zaplanowana jest na 24 miesiące, w terminie od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. Poszczególne działania projektowe mają ściśle określony harmonogram czasowy.

Cele:

  • Poszerzenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i wpływu naekosystemy.
  • Zwiększenie świadomości na temat roli ekosystemów w stabilizacji klimatu.
  • Zwiększenie świadomości roli świadczonych przez ekosystemy usług.
  • Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w ochronę środowiska naturalnego.
  • Poznanie planów adaptacji do zmian klimatu na poziomie krajowym i lokalnym.
  • Zrozumienie potrzeby ograniczania emisji dwutlenku węgla m.in. poprzezprzywracanie prawidłowego stanu mokradeł.

Miejsce koordynacji działań projektowych: Szkoła Leśna na Barbarce.

Kampania będzie realizowana we współpracy z partnerem z Norwegii – ośrodkiem edukacyjnym z Horten.

Dzięki współpracy możliwa będzie wymiana doświadczeń i informacji. Przedstawiciele ośrodka Horten Natursenter będą uczestniczyć m.in. w webinarium organizowanym dla nauczycieli, podczas którego będą mogli podzielić się wiedzą, wesprzeć w przygotowaniu działań adaptacyjnych czy przeniesieniu działań adaptacyjnych nagrunt Polski. Dodatkowo będą zorganizowane dwie wizyty – przedstawicieli Partnera
w Polsce oraz przedstawicieli Stowarzyszenia w Norwegii. Podczas wizyt możliwa będzie obserwacja pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną na warsztatach i wyjazdach.

Lista działań promocyjnych w ramach projektu

1. Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek działających na terenie woj.kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

2. Organizacja wydarzeń edukacyjno-informacyjnych (mini-pikniki) w placówkach oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

3. Organizacja konkursu na komiks pn.”Mokradła sąważne!” dla 1000 uczniów.

4. Organizacja konkursu internetowego, wiedzowego z zagadnień zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, usługekosystemowych.

5. Organizacja szkoleń-webinariów dla nauczycieli.

6. Organizacja działań promocyjnych, tj. strona kampanii,akcje i wydarzenia edukacyjne, film promocyjny, spoty itp.na portalu i w mediach społecznościowych.