Wydarzenia edukacyjno-informacyjne w placówkach oświatowych – MINI PIKNIKI

Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu

 

W ramach programu „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu” odwiedzamy placówki oświatowe z terenów trzech województw

– kujawsko-pomorskiego,
– wielkopolskiego,
– warmińsko-mazurskiego,

aby na ich terenie przeprowadzić kampanie edukacyjno- informacyjne w formie mini-pikniku.

Termin realizacji: kwiecień – październik 2023 roku

Cel: podniesienie poziomu świadomości w zakresie zmian klimatu i zagrożeń z tym związanych, kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, wsparcie edukacji formalnej, budowanie poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko, a także podniesienie wiedzy w tym zakresie.

W działaniu udział wziąć może jedynie 20 placówek.

Wydarzenie ma charakter edukacyjny.

Czas trwania 5 godzin zegarowych (9.00 – 14.00).

Za przygotowanie terenu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń itp. odpowiedzialny jest podmiot zapraszający, w osobie koordynatora wyznaczonego przez Dyrekcję placówki oświatowej.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i nie pobiera żadnych opłat od odbiorców działania i  nie dysponuje środkami finansowymi na ewentualny wynajem terenu pod wydarzenie.

Organizacja wydarzenia na terenie szkoły poprzedzona być musi przesłaniem wypełnionego formularza zgłoszenia  – KLIKNIJ TUTAJ

Uwaga!

Przesłanie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjazdem i organizacją mobilnych warsztatów na terenie placówki. Spośród kart zgłoszenia napływających do biura Stowarzyszenia „Tilia”, wybranych zostanie 20 placówek oświatowych na terenie których Stowarzyszenie przeprowadzi warsztaty.

Na decyzję przyjazdu ma wpływ kolejność napływających zgłoszeń. Dodatkowo pod uwagę brana będzie lokalizacja placówki, a także ilość szacowanych odbiorców. W przypadku pozytywnej decyzji nawiązany zostanie kontakt z koordynatorem zdarzenia w celu ustalenia szczegółów wizyty.

Osoba do kontaktu:

Sylwia Jaroszewicz – Burczyńska (056) 657 60 89