Szkolenia – webinary dla nauczycieli

Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu

Realizowane w ramach projektu webinary dotyczą zagadnień związanych ze zmianami klimatu, adaptacją do zmian klimatu i roli ekosystemów w stabilizacji klimatu oraz roli świadczonych przez ekosystemy usług.

3 webinary dla 60 nauczycieli
3 tematy warsztatów do nauki zdalnej, dostępnych po wcześniejszym zgłoszeniu i zalogowaniu do portalu
nauczyciele organizują lekcję dla co najmniej jednej grupy szkolnej lub przedszkolnej

Tematy webinariów:

1. Zmiany klimatu
2. Adaptacja do zmian klimatu
3. Usługi ekosystemowe

Czas trwania jednego webinaru – 3 godziny lekcyjne.
Do udziału w webinarium nr 2 zostanie zaproszony przedstawiciel Ośrodka edukacyjnego z Horten w Norwegii.

Termin realizacji: styczeń 2022 – lipiec 2023

ocieplenie klimatu
recykling

Bezpłatne webinarium pn. „Czym są zmiany klimatu?”

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Czym są zmiany klimatu?” organizowanym 25 stycznia 2023r. (godz. 15.00-17.30) w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów-stop zmianom klimatu”. Głównym celem realizacji webinarium jest wsparcie nauczycieli w procesie dydaktycznym oraz przekazanie informacji nt.:

 • zmiany klimatu – dzisiejsze skutki, przyszłe zmiany klimatu co się będzie działo, tendencje i konsekwencje zmian klimatu dla ekosystemów, rolnictwa, energetyki,
 • prognozy i scenariusze zmian spowodowanych zmianami klimatycznymi,
 • polityka adaptacji do zmian klimatu, zielona i niebieska infrastruktura – gotowe realizacje i plany, edukacja społeczeństwa w zakresie spodziewanych zmian klimatycznych.

Nauczyciele uczestniczący w webinariach otrzymają: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały edukacyjne w wersji on-line do wykorzystania w pracy z uczniami (prezentacje z filmami, kartami pracy oraz quizami). Nauczyciele chcący wziąć udział w webinarium zobowiązani są do uzupełnienia i przesłania formularza zgłoszenia w wersji on-line.

Link do formularza

Szczegółowe informacje (PDF)

Informujemy, że liczba miejsc na webinaria jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia do godz. 16.00. Udział w webinariach zostanie potwierdzony przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia”. Osobą do kontaktu w sprawie webinarium jest specjalista ds. edukacji ekologicznej Wioletta Leszczyńska nr tel. 56 657 60 85, w.leszczynska@szkola-lesna.torun.pl.

Webinarium pn. „Czym są zmiany klimatu?” poprowadzi – dr hab. Marek Kejna, profesor uczelni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w klimatologii i meteorologii, uczestniczył w wyprawach polarnych na Spitsbergen i na Antarktydę.

 

 

ocieplenie klimatu
recykling

Bezpłatne webinarium pn. „Jak przygotowujemy się do zmian klimatu?”

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Jak przygotowujemy się do zmian klimatu?” organizowanym w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów-stop zmianom klimatu” organizowanym w dniu 7 grudnia 2022r. w godzinach 15.00-17.30. . Głównym celem realizacji webinarium jest wsparcie nauczycieli w procesie dydaktycznym oraz przekazanie informacji nt.:

 • polityka adaptacji do zmian klimatu – dokumenty krajowe i regionalne na przykładzie Gminy Miasta Toruń,
 • zielona i niebieska infrastruktura – gotowe realizacje i plany,
 • edukacja społeczeństwa w zakresie spodziewanych zmian klimatycznych i możliwości ograniczania ich skutków (adaptacja i mitygacja).

Nauczyciele uczestniczący w webinariach otrzymają: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały edukacyjne w wersji on-line do wykorzystania w pracy z uczniami (prezentacje z filmami, kartami pracy oraz quizami). Nauczyciele chcący wziąć udział w webinarium zobowiązani są do uzupełnienia i przesłania formularza zgłoszenia w wersji on-line.

Link do formularza

Szczegółowe informacje (PDF).

Informujemy, że liczba miejsc na webinaria jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada do godz. 16.00. Udział w webinariach zostanie potwierdzony przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia”. Osobą do kontaktu w sprawie webinarium jest specjalista ds. edukacji ekologicznej Wioletta Leszczyńska nr tel. 56 657 60 85, w.leszczynska@szkola-lesna.torun.pl.

Webinarium pn. „Jak przygotowujemy się do zmian klimatu?” poprowadzi Halina Pomianowska – dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta w Toruniu, geolog powiatowy, przewodnicząca zespołu monitoringu MPA dla miasta Torunia.

 

 

Bezpłatne webinarium pn. „Mokradła są ważne. Co to są usługi ekosystemowe?”

Stowarzyszenie “Tilia” zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mokradła są ważne. Co to są usługi ekosystemowe?” organizowanym w dniu 24 listopada 2022r. w godzinach 14.00-16.30.

Głównym celem realizacji webinarium jest wsparcie nauczycieli w procesie dydaktycznym oraz przekazanie informacji nt.:

 • charakterystyka terenów mokradeł, form ochrony terenów wodno-błotnych,
 • koncepcje i zastosowanie pojęcia usługi ekosystemowe w kontekście mokradeł,
 • rola ekosystemów w regulacji zmian klimatu,
 • ekosystemy mokradeł szansą na spowolnienie zmian klimatu.

Nauczyciele uczestniczący w webinariach otrzymają: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały edukacyjne w wersji on-line do wykorzystania w pracy z uczniami (prezentacje z filmami, kartami pracy oraz quizami).  Nauczyciele chcący wziąć udział w webinariach zobowiązani są do uzupełnienia i przesłania formularza zgłoszenia w wersji on-line.

Link do formularza

Szczegółowe informacje (PDF).

Informujemy, że liczba miejsc na webinaria jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 listopada do godz. 16.00. Udział w webinariach zostanie potwierdzony przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia”. Osobą do kontaktu w sprawie webinarium jest specjalista ds. edukacji ekologicznej Wioletta Leszczyńska nr tel. 56 657 60 85, w.leszczynska@szkola-lesna.torun.pl.

Webinarium pn. „Mokradła są ważne. Co to są usługi ekosystemowe” poprowadzi:

 • Wiktor Kotowski, biolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie ekologii roślin i ochrony przyrody, prowadzi badania nad stabilnością i odpornością torfowisk niskich na zmiany klimatu (projekt MIRACLE), uwarunkowaniami procesów torfotwórczych i możliwościami ich odtwarzania w kontekście mitygacji ocieplenia klimatu (projekt RePeat), a także rolą mokradeł nadrzecznych w oczyszczaniu wód i zapobieganiu eutrofizacji rzek w zlewniach rolniczych (projekt CLEARANCE).