Ankieta dot. świadomości ekologicznej w zakresie wiedzy o klimacie, zmianach klimatu i usługach ekosystemowych

Prosimy Nauczycieli o wypełnienie ankiety przed uczestnictwem w warsztatach „Uczę się jak dbać o klimat” w Szkole Leśnej na Barbarce.

Klasy I-IV szkoły podstawowej: Link do ankiety
Klasy V-VIII szkoły podstawowej: Link do ankiety.
Klasy szkół ponadpodstawowych: Link do ankiety.