KONKURS internetowy dla dzieci i młodzieży szkolnej – STOP ZMIANOM KLIMATU!

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całej Polski.

Celem konkursu jest zachęcenie do zdobywania wiedzy w zakresie zmian klimatu, zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat korzyści w stabilizacji klimatu poprzez zrównoważone gospodarowanie ekosystemami, zwrócenie uwagi na wpływ człowieka na zmiany klimatyczne na świecie, poznanie i zaangażowanie w działania związane z ochroną klimatu.

Konkurs polega na prawidłowym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. składającego się z 5 pytań dla najmłodszej grupy wiekowej do 12 pytań dla najstarszej grupy wiekowej.

Podział na grupy wiekowe:

  • Podział na grupy wiekowe – kliknij, aby przejść do konkursu:
    • klasy I-III szkoły podstawowej (link)
    • klasy IV-VI szkoły podstawowej (link)
    • klasy VII-VIII szkoły podstawowej (link)
    • szkoły ponadpodstawowe (link)

Wśród uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą test, co miesiąc zostanie rozlosowanych 5 nagród rzeczowych o takiej samej wartości: dyski pamięci, książki, zestawy plastyczne. Nagrody będą wysyłane pocztą.

Termin: konkurs będzie przeprowadzany osiem razy, w miesiącach od maja do października 2022 roku oraz w dwóch miesiącach w 2023 roku.

Informacja o konkursie do pobrania (link)
Plakat konkursowy (link)
Regulamin konkursu internetowego (link)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (link)

KONKURS na komiks „Mokradła są ważne!” Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego wraz z uczniami do wzięcia udziału w konkursie na komiks pn.”Mokradła są ważne!”.

Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
b) I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
c) IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
d) VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
e) szkoły ponadpodstawowe – wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Na prace czekamy do 05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie projektu do 31.05.2023r. z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie a nagrody prześlemy pocztą do końca czerwca 2023r.

Więcej informacji w regulaminie konkursu:
link do regulaminu i kart zgłoszenia
link do plakatu
link do kolorowanki
link do historyjki obrazkowej

WYNIKI KONKURSU NA KOMIKS:   link

 

Kategoria klasy I-III

I miejsce

Alicja Janowska kl. III

II miejsce

Laura Wiśniewska kl. III

III miejsce

Gabriela Różańska kl. III

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce

Robert Rychławski

II miejsce

Jagoda Mikołajewska

III miejsce

Pola Marchlewska

Kategoria klasy VII-VIII

I miejsce

Jakub Kostecki

II miejsce

Maja Rutkowska

III miejsce

Wojciech Kreczmer

Kategoria szkoły ponadpodstawowe

I miejsce

Noemi Płuzińska

II miejsce

Maja Wolska

III miejsce

Wiktoria Radtke