WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW

W ramach programu „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu” realizujemy warsztaty edukacyjne dotyczące zagadnień związanych ze zmianami klimatu.

Edukacyjne warsztaty terenowe w 6 wariantach tematycznych przeznaczone dla uczniów ze szkół z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Warsztaty będą przeprowadzane z podziałem na grupy wiekowe:przedszkole, klasy I – IV, klasy V – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

 

1. Wiem, czym są zmiany klimatyczne.

2. Jak przygotowujemy się na zmiany klimatu?

3. Stop niskiej emisji – start czyste powietrze.

4. Mokradła są ważne! – co to są usługi ekosystemowe?

5. Ekosystemy wód śródlądowych.

6. Warsztaty na ścieżce edukacyjnej z aplikacją „Tilia”.

7. Warsztaty w formie nauki zdalnej.

Warsztaty terenowe realizowane w SzkoleLeśnej na Barbarce w Toruniu oraz on-line

Dodatkowo oferujemy również 3 pakiety warsztatów z opracowaniem merytorycznym i graficznym do nauki zdalnej, dostępne dla nauczycieli po wcześniejszym zgłoszeniu i zalogowaniu się do portalu. Każdy z trzech pakietów zawiera prezentację warsztatową,filmik i karty zadań dla 3 kategorii wiekowych: I-III, V-VIII, szkoły ponadpodstawowe.

Prowadzący warsztaty to nasi specjaliści i wykwalifikowani dydaktycy, którzy dopasują każdy warsztat do wieku oraz poziomu rozwoju intelektualnego uczestników, a także odpowiednio do trwającej pory roku.
Istnieje możliwość realizacji warsztatów podczas kilkudniowych pobytów w Szkole Leśnej na Barbarce!

Termin realizacji warsztatów: styczeń 2022 r. – grudzień 2023 r.

Zapraszamy grupy przedszkolne, szkolne oraz młodzież szkół średnich!

Zapisy pod numerem telefonu: 56 65 76 085

1.  Wiem, czym są zmiany klimatyczne.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:

 • jakie są skutki zmian klimatu i czy je widzimy?
 • jakie będą konsekwencje zmian klimatu w przyszłości?
 • jakie są tendencje i konsekwencje tych zmian w ekosystemach? jakie są konsekwencje zmian klimatu w rolnictwie?
 • jak w obliczu zmian klimatu ma się energetyka? co to jest 17 celów Zrównoważonego Rozwoju? po co nam Agenda 2030 i jakie jest jej znaczenie?

Grupy wiekowe:

 • przedszkole
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

Materiały dla uczniów/nauczycieli:

 • scenariusz
 • karty pracy
 • zadania aktywizujące
 • załączniki

2.  Jak przygotowujemy się na zmiany klimatu?

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:

 • co to jest Europejska polityka adaptacji do zmian klimatu?
 • o czym mówi krajowa i regionalna polityka adaptacyjna?
 • jak prowadzona jest edukacja społeczeństwa w zakresie spodziewanych zmian?
 • jakie mamy możliwości ograniczania skutków zmian klimatu?
 • co to znaczy zielona i niebieska infrastruktura?

Grupy wiekowe:

 • przedszkole
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

Materiały dla uczniów/nauczycieli:

 • scenariusz
 • karty pracy
 • zadania aktywizujące
 • załączniki

3.  Stop niskiej emisji – start czyste powietrze

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:

 • co to jest niska emisja?
 • jakie są przyczyny , objawy i skutki niskiej emisji? co jest głównym źródłem niskiej emisji?
 • co to jest smog?
 • jakie są przyczyny powstawania smogu w miastach? jakie mamy sposoby zapobiegania
 • zanieczyszczeniom? jak niska emisja wpływa na nasze zdrowie?

Grupy wiekowe:

 • przedszkole
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

Materiały dla uczniów/nauczycieli:

 • scenariusz
 • karty pracy

4. Mokradła są ważne! – co to są usługi ekosystemowe?

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:

 • co nazywamy mokradłem?
 • co to są usługi ekosystemowe?
 • jakie są koncepcje i zastosowanie usług ekosystemowych?
 • jak usługi ekosystemowe wpływają na zrównoważony rozwój?
 • jaka jest rola ekosystemów w regulacji zmian klimatu?
 • dlaczego ekosystemy modkradeł są szansą na spowolnienie zmian klimatu?
 • jak wyglądają usługi ekosystemowe w miastach i jaki mają wpływ na potrzeby mieszkańców?

Grupy wiekowe:

 • przedszkole
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

Materiały dla uczniów/nauczycieli:

 • scenariusz
 • karty pracy
 • zadania aktywizujące
 • załączniki

5. Ekosystemy wód śródlądowych

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:

 • jakie wyróżniamy typy wód?
 • jak rośliny i zwierzęta przystosowały się do życia w wodzie?
 • na jakie strefy dzielimy zbiorniki wód stojących?
 • jak przeprowadzić badania fizyko-chemiczne w terenie?
 • jakie gatunki roślin i zwierząt zamieszkują zbiorniki wodne?
 • jakie znamy sposoby ochrony wód?

Grupy wiekowe:

 • przedszkole
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

Materiały dla uczniów/nauczycieli:

 • scenariusz
 • karty pracy
 • zadania aktywizujące
 • załączniki

6. Warsztaty na ścieżce edukacyjnej z aplikacją „Tilia”

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:

 • jakie zagadnienia związane są z ochroną różnorodności biologicznej?
 • jakie znamy formy ochrony przyrody?
 • jakie siedliska związane są ze zbiornikami i ciekami wodnymi?
 • jakie siedliska związane są z ekosystemami lądowymi?

Grupy wiekowe:

 • przedszkole
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

Materiały dla uczniów/nauczycieli:

 • aplikacja Tilia
 • tablice wirtualne
 • zadania aktywizujące

7. Warsztaty w formie nauki zdalnej

Materiały w formie umożliwiającej przeprowadzenie lekcji zdalnych dostępne są dla warsztatów:

 • Jak przygotowujemy się na zmiany klimatu?
 • Mokradła są ważne? – co to są usługi ekosystemowe?
 • Wiem, czym są zmiany klimatyczne.

Grupy wiekowe:

 • lasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

Pakiet zawiera:

 • prezentację z animacjami i grafikami
 • autorskie filmy (ok. 5-10-cio minutowe)
 • karty zadań
 • zadania aktywizujące
 • quizy

Dodatkowe informacje:

 • materiały są udostępnione po zalogowaniu na stronie: www……
  i zgłoszeniu grupy na zajęcia
 • jeśli nauczyciel będzie chciał skorzystać z pomocy naszego specjalisty, będzie miał możliwość realizacji czatu lub webinarium z uczniami i nauczycielem