Szczegółowy opis stanowiska

Uwaga! Montaż stanowiska wymaga podłączenia do prądu. Przedłużacz zapewnia Stowarzyszenie.

Stanowisko znajdować się może na zewnątrz szkoły np. na boisku lub terenie zielonym a w przypadku brzydkiej pogody np. w sali gimnastycznej lub holu.

Każde ze stanowisk oznaczone jest tablicą informacyjną.

Wydarzenie zostało przygotowane w oparciu o specjalnie przygotowane stanowiska:
– Ekosystemy wodne i lądowe
– Mokradła są ważne – co to są usługi ekosystemowe
– Gra planszowa pn. „Niska emisja”
– Reklama dobrych dla środowiska i zdrowia ludzi nawyków. Warsztaty edukacyjno-plastyczne
– Escape room

Podczas pikniku na stanowiskach wykorzystywane będą następujące metody dydaktyczne: praca w grupach, pogadanka, pokaz z objaśnieniem, obserwacja oraz dyskusja.

Każda klasa biorąca udział w imprezie zostanie wprowadzona do zabawy przez prowadzących, którzy nakreślą zagadnienia merytoryczne dotyczące zmian klimatu i adaptacji do nich oraz zasady zabawy.

Przebywająca na mini pikniku klasa zostanie podzielona na 4 podgrupy, które pracować będą na poszczególnych 4 stanowiskach edukacyjnych, każda grupa na swoim stanowisku.

Uczestnicy zostaną przeniesieni do niedalekiej przyszłości, w której zmiany klimatu spowodowały katastrofę klimatyczną na Ziemi. Ich zadaniem jest zatrzymanie zmian i powrót do stanu z teraźniejszości.

Na stanowiskach uczestnicy rozwiązywać będą zagadki, rebusy, wykonywać będą różne zadania, które pozwolą zdobyć końcowy kod pozwalający zatrzymać stale rosnącą temperaturę Ziemi i tym samym ją uratować. Każda klasa wykonywać będzie zadania na czas.

Czas, w którym uratowana zostanie Ziemia zapisany zostanie na tablicy wyników. Klasa która najszybciej w danej szkole rozwiąże zagadkę otrzyma nagrodę – upominek w postaci sprzętu sportowego.

Na zakończenie placówka, w której zostanie zorganizowane wydarzenie otrzyma pamiątkowy dyplom.

Dodatkowo podczas mini-pikniku uczniowie szkoły wspólnie posadzą na terenie placówki młode drzewko. Drzewko oznaczone zostanie tabliczką z nazwą projektu i źródłem finansowania. Na miejscu sadzenia wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie.

Placówki oświatowe, które zgłoszą chęć udziału w akcji otrzymają drogą pocztową 3 szt. plakatów informujących o wydarzeniu i zapraszających uczniów do udziału.

Animacje na poszczególnych stanowiskach prowadzone będą przez wykwalifikowany personel z wykształceniem wyższym posiadający doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć, warsztatów dydaktycznych, akcji, kampanii w zakresie ekologiczno-przyrodniczym.