Klimat a mokradła
Miasto a klimat

KLIMAT – dlaczego to jest ważne?

Klimat a lasy

Las pochłania CO2 i produkuje tlen. Neutralizuje zanieczyszczenia. Reguluje stosunki wodne. Wszystko to jest ważne, dla środowiska przyrodniczego oraz dla kształtowania warunków życia człowieka na Ziemi.

Klimat a mokradła

Mokradła to tereny błot, bagien i torfowisk lub zbiorniki wodne zarówno naturalne jak i sztuczne. W Polsce zajmują obszar ok. 43 tys. km kw., z czego na torfowiska przypada ponad 12 tys..

MIASTO
a KLIMAT

Miasta cechuje specyficzny klimat i występowanie wyższych temperatur niż na terenach niezurbanizowanych. Zmiany klimatu można spowolnić i wtedy ich skutki dla mieszkańców miast będą mniej odczuwalne.

PROMOCJA
spoty radiowe • filmy
KONKURS INTERNETOWY
co miesiąc nagrody!

KLIMAT – dlaczego to jest ważne?

KLIMAT
A  LASY

Las pochłania CO2 i produkuje tlen. Neutralizuje zanieczyszczenia. Reguluje stosunki wodne. Wszystko to jest ważne, dla środowiska przyrodniczego oraz dla kształtowania warunków życia człowieka na Ziemi.

KLIMAT
A MOKRADŁA

Mokradła to tereny błot, bagien i torfowisk lub zbiorniki wodne zarówno naturalne jak i sztuczne. W Polsce zajmują obecnie obszar ok. 43 tys. km kw., z czego na torfowiska przypada ponad 12 tys.

KLIMAT
A MIASTO

Miasta cechuje specyficzny klimat i występowanie wyższych temperatur niż na terenach niezurbanizowanych. Zmiany klimatu można spowolnić i wtedy ich skutki dla mieszkańców miast będą mniej odczuwalne.

PROMOCJA

sporty radiowe
filmy

KONKURS
INTERNETOWY

co miesiąc nagrody!

PROMOCJA
spoty radiowe • filmy
KONKURS INTERNETOWY
co miesiąc nagrody